Contactos

Secretariado math-in: transferencia@math-in.net
Comité  Organizador local:
Prof. Ana Belén Petro, anabelen.petro@uib.es,
Prof. Bartomeu Coll, tomeu.coll@uib.cat